Random Game
 
 

השטח

השטח
דקס, לוחם קשוח, נחת עם הספינה שלו על כוכב מרוחק. הוא יצטרך להתעמת עם מספר אויבים, אבל בעיקר לפתור פאזלים, כדי לסייים את המשימה. תנועה, פעולה וירי מתבצעים בעזרת העכבר. למי שמתקשה - בעמוד הכניסה למשחק (בו לוחצים על ``PLAY THE GAME``) הוסיף היוצר פתרונות לחלק מהמקומות.
Entries: 2858