Random Game
 
 

מכרה אבנים

מכרה אבנים
משחק פעולה-חשיבה. צריך לכרות מספיק אבנים, כדי שהשער אל השלב הבא ייפתח. תכננו את הצעדים שלכם מראש, כדי למנוע נפילת אבנים עליכם או את חסימת הדרך. היזהרו ממפלצות. התנועה - בעזרת חיצים; לחיצה על מקש רווח יחד עם חץ לאחד הצדדים - יפנה משבצת חול בצד שאליו פונה החץ.
Entries: 984