Random Game
 
 

Detonator

Detonator
הבחור שלנו בבעיה - תנועה לא נכונה או פיצוץ לא מבוקר ישלחו אותו לעולם שכולו טוב. כדי לעבור לשלב הבא המפוצץ יצטרך להפטר מכל הפצצות על הלוח. הדבר נעשה על ידי עמידה על האריח שעליה ניצבת פצצה ולחיצה על מקש רווח. שימו לב: מרגע שלחצתם על מקש רווח יש לכם שנייה וחצי לזוז משבצת אחת הצידה. הבעיה: רק פצצה קטנה מפוצצת את המשבצת שלה. פצצה בינונית מחסלת 5 משבצות סביבה. פצצה גדולה מחסלת 13 אריחים בפיצוץ אחד. אם המפוצץ לא ימצא דרך להתרחק יותר ממשבצת אחת באזורים בהן יש פצצות גדולות ובינוניות - הוא יתפוצץ. על מנת להתרחק מן הפצצות יעמדו לרשותו מספר אופציות - כמו אריחי קרח, שגורמים לו להחליק, משגרים, שישלחו אותו למקום אחר, ועוד. חלק מן האריחים יעלמו כשתעמדו עליהם, אחרים לא מתפוצצים לעולם.
Entries: 2698