Random Game
 
 

Space Fighter

Space Fighter
נתקעתם בתוך שדה אסטרואידים. מה לעשות, זה קורה. אבל אם לא תיפטרו מהם, הם יחרבו לכם את הספינה. כשאסטרואידים מתפוצצים מתגלים בתוכם הרבה פעמים מצבורי דלק, שיפור יכולת ההגנה ונשקים חזקים יותר. אספו אותם, כדי לשרוד את השלבים המתקדמים. התנועה: בעזרת מקשי החיצים; ירי: מקש X; פצצת יום הדין (יש לכם מעט מאוד ממנה): מקש רווח.
Entries: 3399