Random Game
 
 

Starship 7

Starship 7

מזל שנשארו עוד כמה טילים, מיכלי דלק ואנרגיה, אחרת הייתם נשארים פה לנצח. נווטו את הספינה שלכם בין קירות המערה. שימו לב למד האנרגיה (הוא יורד עם כל התנגשות בקירות) ולמד הדלק. פוצצו קירות וחלליות שעומדים בדרככם. חפשו את הכוכב הבהיר - הוא יעביר אתכם למסך הבא. בסוף כל מסך יינתן קוד. שמרו אותו, כדי להתחיל את המשחק מהמקום האחרון אליו הגעתם. תנועה לצדדים ולמעלה - בעזרת חיצים; ירי - בעזרת מקש רווח.

Entries: 3294