Random Game
 
 

The Elemonator​

The Elemonator​
זה הזמן להחזיר ליועצים המושחטים מכה.זירקו לימונים למטרות הנעות והפילו אותו לתוך בריכת הלימונים. בכל שלב זה נהיה יותר ויותר קשה ופחות זמן.
Entries: 1993